Artikkelbilde

«Det grønne skiftet» er betegnelsen på omstillingsprosessen som sikrer en mer bærekraftig bruk av ressurser og en overgang fra fossile til klimavennlige energiløsninger.

Slik omstilling krever kunnskap og kompetanse, og lærerprofesjonen og utdanningssystemet spiller en viktig rolle. Lærerprofesjonens samfunnsmandat er å sørge for læring, utvikling og danning av barn, unge og voksne. Gjennom dette arbeidet er lærerprofesjonen med på å forme morgendagens samfunn.

Utdanningsforbundet vil arbeide med å begrense klimaendringene og sikre en mer bærekraftig utvikling innenfor tre overordnede områder:

  • Utdanning for bærekraftig utvikling
  • Arbeidsliv
  • Egen organisasjon

Utdanningsforbundets handlingsplan er utarbeidet på bakgrunn av politikk som er nedfelt i politikkdokumentet «Vi utdanner Norge», som ble vedtatt på landsmøtet 2015. I tillegg bygger handlingsplanen på politikk i Unio og Education International, sammenslutninger som Utdanningsforbundet er en del av.