Torsdag kveld vedtok bystyret i Trondheim å si nei til etablering av flere kommersielle barnehager. Dermed følger de blant annet Oslo sitt eksempel. Samtlige partier med unntak av Høyre, Frp og Venstre sto bak vedtaket.

Barn framfor investorer
—Utdanningsforbundet ønsker at offentlige velferdsmidler til barnehager kommer barn og unge til gode ikke private investorer, fastslår Handal.

Oslo og Trondheims nei til flere kommersielle barnehager kommer blant annet på grunn av svært godt arbeid fra Utdanningsforbundet i Trondheim og i Oslo, som over lang tid har arbeidet overfor lokale politikere for å få stanset utbyggingen av flere kommersielle barnehager. 

Påvirkningsarbeid nytter
—Dette viser at arbeidet mot økt privatisering og kommersialisering av utdanning virker. For å lykkes videre i dette arbeidet er det viktig at alle nivåer i Utdanningsforbundet forsetter det gode arbeidet som blant annet Trondheim og Oslo har gjennomført, sier Handal.

Utdanningsforbundet har i flere år vært bekymret for det økte innslaget av kommersielle eiere som driver barnehager med fortjeneste som hovedmotiv. Utdanningsforbundet mener barnehagene, som er et sentralt velferdsgode og starten på utdanningsløpet, ikke skal underlegges markedslogikk. 

—Innholdet og det pedagogiske arbeidet i barnehager og skoler skal styres av pedagoger, ikke av kommersielle selskaper, sier Handal. 

Ja til ideelle
Motstanden mot flere kommersielle barnehager blir noen ganger framstilt som om Utdanningsforbundet er motstandere av private barnehager. Handal fastslår at dette ikke er tilfellet:

—Utdanningsforbundet ønsker kun at offentlige midler til barnehager skal forbli i barnehagen og komme barna til gode, ikke bli fortjeneste for private investorer. Ideelle private eiere har i mange år vært en naturlig del av norsk barnehagesektor og Utdanningsforbundets motstand mot kommersielle eiere av barnehagene omfatter naturligvis ikke disse, sier Handal.

Barnehage et offentlig ansvar
Enkelte er bekymret for at et nei til kommersielle aktører vil gi et dårligere barnehagetilbud og gjøre det vanskeligere å få barnehageplass. Utdanningsforbundet mener at det er et offentlig ansvar å sikre barnehageplass til alle som trenger det.

— Det må aldri bli slik at kommunene blir avhengige av kommersielle investorer for å sikre barnehageplass til alle. Utdanningsforbundet er sikre på at kommunene selv i samarbeid med ideelle barnehager kan sikre et godt barnehagetilbud til alle, uten innblanding av kommersielle aktører, avslutter Steffen Handal.

Se våre strategier mot økt kommersialisering i barnehage og skole her