Pensjonsreformen ble innført 1. januar 2011. Det er mange som synes en del spørsmål rundt pensjon er uklart, spesielt etter at reformen ble innført. Denne brosjyren er ment som en hjelp i spørsmål medlemmene har om pensjon.

Medlemstilbudene våre til pensjonistene er også omtalt, i tillegg sier den litt om forbundets pensjonistarbeid. Det er også lagt inn lenker til flere aktuelle nettadresser i brosjyren.

Brosjyren