Forsikringene fortsetter som før
Dersom du har forsikringer gjennom Utdanningsforbundet vil disse fortsette som før og prisene vil være uendret. Grunnforsikringen som tidligere ble trukket via arbeidsgiver vil nå bli fakturert. 

Livsforsikringsdelen av Grunnforsikringen opphører ved utgangen av året du fyller 70 år. Ulykkesdekningen videreføres automatisk og varer ut året man fyller 75 år. Reise- og innboforsikring kan du ha så lenge du vil være medlem.

Reiseforsikring
For pensjonister som oppholder seg lengre perioder i utlandet, er Utdanningsforbundets reiseforsikring spesielt gunstig med dekning på sammenhengende reise på inntil 90 dager. Samt null kroner i egenandel og innbakt avbestillingsforsikring.

Reisekortet sendes ikke ut for 2016
Reisekortet du fikk tilsendt i 2015 har ingen utløpsdato og er gyldig så lenge forsikringen er betalt. Reisekort for 2016 sendes ikke ut. Få reisekortet på mobilen og last ned appen UDF Medlem, les mer her. Dersom du trenger skriftlig reiseforsikringsbevis, for eksempel i forbindelse med visumsøknad, kan du skrive ut reisebevis fra Min side.