Pensjonister bør opprettholde medlemskapet i forbundet. Illustrasjonsfoto: iStockPhoto

Pensjonister bør opprettholde medlemskapet i forbundet. Illustrasjonsfoto: iStockPhoto

Forsikring
Pensjonistermedlemmer kan fortsatt benytte seg av Utdanningsforbundets kollektive forsikringer, men ved utmelding vil dine forsikringer bli stoppet.

Medlemstilbud
Som pensjonist kan du fortsatt benytte deg av våre mange medlemstilbud. Vi har en rekke samarbeidspartnere som gir et bredt utvalg av fordeler du kan få glede av. Alt fra rimelige forsikringer til rabatt på teaterbilletter, drivstoff og leiebil. I tillegg har du muligheten til delta i organisasjonens aktiviteter for pensjonistgruppa.

Organisering av pensjonistarbeid
Pensjonistene i Utdanningsforbundet har gjennom vedtektsendringer på landsmøte i november 2015 fått en mulighet som det er viktig å benytte. Strukturen legger opp til et ansvar på lokalagsleder og styret for at alle medlemmer skal bli inkludert. Men det fordrer at pensjonistene må være med på laget. Blir tre eller flere oppnevnt til et pensjonistråd, har en rett til å møte i lokallagsstyret  med tale- og forslagsrett. Den bestemmelsen gir muligheter. Aktivitetene varierer fra sted til sted, og bli gjerne med som representant for pensjonistene i Utdanningsforbundet og bidra til å styrke organisasjonsarbeidet.

Nordisk Pensjonisttreff 2017 er nå utlyst, trykk her for nærmere informasjon om søknad.

Trygdeoppgjøret 2016
Utdanningsforbundet og Unio krevde at pensjonister måtte kompenseres for tapt realinntekt. Det valgte regjeringen å ikke lytte til. Sjekk lenken her. http://www.utdanningsforbundet.no/Hovedmeny/Lonn-og-arbeidsvilkar/Lonnsoppgjoret-2016/Nyheter/Trygdeoppgjoret-starter-i-dag/

Medlemsskap
Det er ingen automatisk registrering i Utdanningsforbundet via arbeidsgiver av medlemmers overgang fra yrke til pensjon. Meld derfor fra til medlemsregisteret sentralt fra hvilken dato du går ut av yrkeslivet - eller be arbeidsplasstillitsvalgt gjøre det.

Logg inn med medlemsnummer på Min side eller send oss en e-post. For andre spørsmål ring 24142000 og velg 3.

Årskontingenten i 2017 for pensjonistmedlemmer er kr 528,-