Sørg for at du står på Utdanningsforbundets startside.

I Internet Explorer: klikk på Verktøy - Alternativer for internett. Under Generelt, velg Bruk gjeldende.

For Mozilla Firefox gjelder det samme: klikk på Verktøy - Alternativer. Velg Bruk åpne nettsider, eller skriv inn adresse manuelt.