Stadig flere medlemmer oppgir Utdanningsforbundets nettsider som viktig informasjonskilde. Foto: iStockphoto

Stadig flere medlemmer oppgir Utdanningsforbundets nettsider som viktig informasjonskilde. Foto: iStockphoto

Mens det var rundt 45 prosent som mente at nettsidene var svært eller ganske viktige som informasjonskilde i 2007, svarer nå 65 prosent av medlemmene det samme.

- Hva så med de nettbaserte informasjonskildene? Vi har sett at hvert tredje medlem oppgir at nettutgaven av bladet Utdanning er en viktig informasjonskilde. Den viktigste nettbaserte informasjonskilden er likevel Utdanningsforbundets nettsider. (...) Det har skjedd en reell endring i bruken av forbundets portal; flere medlemmer mener den er viktig, og det er nå langt flere medlemmer som oppgir å ha søkt opp ulik type informasjon på denne, sammenliknet med undersøkelsen i 2007, skriver Fafo i rapporten om medlemsundersøkelsen.

Flere bruker nettsidene oftere

Fafo slår fast at flere er innom sidene fra tid til annen, og at nettsidene benyttes av vanlige medlemmer i større grad enn tidligere - og ikke bare under lønnsoppgjøret. Det er nesten en dobling i antallet som er inne månedlig, og andelen tillitsvalgte som leser nyheter på nettsiden daglig eller ukentlig er doblet siden undersøkelsen i 2007.

Fallende tendens
Medlemsbladet Utdanning, oppslag i pressen og skriftlig informasjon fra lokalt tillitsvalgte oppfattes fremdeles som de viktigste informasjonskildene. Likevel har både Utdanning og skriftlig informasjon fra tillitsvalgte en fallende tendens i forhold til medlemsundersøkelsen for tre år siden, mens andelen som oppgir oppslag i pressen som svært eller ganske viktig er akkurat den samme.

Den synkende tendensen gjelder også Utdanningsforbundets almanakk og kurs og konferanser i Utdanningsforbundets regi.

Utdanningsnytt.no øker også
Det er ellers bare utdanningsnytt.no (medlemsbladet Utdannings nettside) og Utdanningsforbundets publikasjoner som medlemmene oppfatter som viktigere informasjonskilder fra/om Utdanningsforbundet enn for tre år siden. Litt over 30 prosent mener utdanningsnytt.no er svært eller ganske viktig, mens litt under 50 prosent mener det samme om våre publikasjoner.

Utdanningsforbundet vokser også i kanalen sosiale medier, der vi har over 14.300 tilhengere på Facebook og over 1250 på Twitter.