Heftet inneholder en oppdatert utgave av vedtekter for Utdanningsforbundet slik de framkommer etter landsmøtet på Lillestrøm i november 2015. Heftet omfatter vedtektene på bokmål og nynorsk

Utdanningsforbundets vedtekter 2015–2019 

Grunnlagsdokumentet
Utdanningsforbundet ble stiftet 2.-4. oktober 2001 ved en fusjon mellom Norsk Lærerlag og Lærerforbundet. I juni samme år hadde de to organisasjonene gjennomført hver sine ekstraordinære landsmøter som ga tilslutning til en sammenslåing.

Grunnlagsdokumentet fra april 2001 ga grunnlaget for vedtak på de ekstraordinære landsmøtene, og skisserte hvordan den nye organisasjonen skulle se ut.

 Grunnlagsdokumentet (pdf)