Mange av desse har anna politisk/ideologisk forankring som gjer det vanskeleg for Utdanningsforbundet å samarbeide med dei. Samarbeidet vi har i dag byggjer på landsmøtesaker og er ei vidareføring av allereie eksisterande avtalar.

Grunnlaget for avtalane byggjer på Utdanningsforbundet sin eigen politikk og eigne prioriteringar som vedtekter, verdiar og prinsipp og målsettingar.

Avtalane rammar inn engasjementet vårt i høve til samfunnsaktørrolla og fungerer komplimenterande til vår eiga verksemd. Avtalane er tilpassa behovet for oppfølging og kapasitet.