Utdanningsforbundet består av fire nivåer:

Sentralt nivå
På sentralt nivå finner vi landsmøtet, representantskapet, sentralstyret, kontaktforum, lederråd, utvalg og andre fora.

Fylkesnivå 
Fylkesnivå består av årsmøte, fylkesstyret, utvalg, råd og fora.

Kommunenivå 
Kommunenivå består av årsmøte, lokallagsstyret, utvalg, råd og fora.

Arbeidsplassnivå 
Arbeidsplassnivå dannes av tillitsvalgte og klubbstyret.

Organisasjonskart oppdatert etter landsmøtet 2015 (pdf, åpnes i nytt vindu)

Forkortinger for verv og organer