Mandag 6. februar feirer vi samenes nasjonaldag. Det i seg selv er en viktig begivenhet, men 6. februar 2017 er ekstra spesiell:

På denne dagen for hundre år siden ble nemlig det første samiske landsmøtet arrangert. I Trondheim for nøyaktig hundre år siden møttes rundt 150 samer fra Norge og Sverige til det første samiske landsmøtet, etter initiativ fra Elsa Laula Renberg.

– Gratulerer med dagen
Siden har 6. februar vært samefolkets dag. Samefolkets dag er felles for alle samer, uansett om de bor i Norge, Sverige, Finland eller Russland, og er offisiell flaggdag i Norge. Dagen ble feiret for første gang i 1993, samtidig som FNs internasjonale urbefolkningsår ble offisielt åpnet i Karasjok.

– Lihkku beivviin! Gratulerer med dagen til alle våre samiske medlemmer, og gratulere alle samer, sier Utdanningsforbundets nestleder, Hege Valås.

Stor markering
Gjennom hele året blir samenes hundreårsjubileum feiret over det ganske land. I Trondheim har Sametinget, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune gått sammen for å markere en viktig begivenhet i samefolkets historie med et jubileum – Tråante 2017 – en nasjonal feiring og et felles samisk jubileum. Målet med Tråante 2017 er å markere og formidle kunnskap om samene, samisk kultur og samisk historie i et hundreårsperspektiv. Jubileet skal bidra til deltakelse og engasjement for demokratisk utvikling. 

– Det er flott at dette jubileet skal markeres på skikkelig vis, og har fått en så flott ramme. Jeg håper alle samer føler en ekstra stolthet over Tråante 2017, og at alle med interesse for samisk kultur, språk og historie, tar seg tid til å besøke Tråante, sier Valås.

I Trondheim blir det en hel jubileumsuke, hvor Utdanningsforbundet vil være representert eller til stede på mange arrangementer i jubileumsuken, både fra sentralstyret og fylkeslagene. Spesielt samisk foreldrekonferanse den 10. februar, bør kunne interessere de som er opptatt av utdanning. Hensikten med konferansen er å styrke medvirkning og godt samarbeid i barnehage og skole gjennom forskningsformidling, informasjon om rettigheter og deling av god praksis. 

PS. Utdanningsforbundet heter for øvrig Oahppolihttu på samisk.

Om du vil vite mer om Tråante 2017, kan du gå hit.