Medlemmene i Utdanningsforbundet betaler kontingent slik:
Satsene er vedtatt av landsmøtet og gjelder fra 1/1-2017

 
Medlemskapstype Kontingent per måned
Medlemmer med fagforeningsrettigheter* 1,35% av brutto lønn
Medlemmer ansatt ved norske skoler i utlandet kr 94
Medlemmer i lønnet arbeid uten fagforeningsrettigheter kr 94
Medlemmer med 100 % avklaringspenger fra NAV kr 94
Medlemmer i ulønnet permisjon kr 94
Medlemmer i svangerskapsperm. lønnet direkte av NAV kr 94
Medlemmer uten arbeid kr 94
Medlemmer med 100 % AFP-/alders- og uførepensjon kr 44
Første barnehage-/skoleår etter endt grunnutdanning**  Gratis
Studentmedlemmer uten bistilling Gratis

* For medlemmer med fagforeningsrettigheter er maksimalt kontingentbeløp kr 704 per måned. Minstekontingentbeløp er kr 94 per måned.

**...eller etter endt grunnutdanning med direkte påfølgende videreutdanning. 

Grunnforsikringen kommer i tillegg til kontingenten 
I tillegg til kontingenten betaler alle medlemmer som ikke har reservert seg, premie til grunnforsikringen. Denne premien er på kr 74 per måned. 
Studentmedlemmer får ikke forsikringen automatisk. Den kan derimot bestilles på lik linje med andre produkter. Prisen er kr 888 pr. år.

Medlemmer med fagforeningsrettigheter:
Medlemmer med  fagforeningsrettigheter betaler vanligvis kontingenten ved at arbeidsgiver trekker kontingenten før lønnsutbetaling hver måned.

Der arbeidsgiver ikke ønsker å trekke kontingent, noe for eksempel en del private barnehager ikke vil, blir medlemmene fakturert direkte fra Utdanningsforbundet for to måneder av gangen. Kontingentsatsen blir da beregnet ut ifra den lønna som er oppgitt til medlemsregisteret.

Medlemmer ansatt ved norske skoler i utlandet mottar kontingentfaktura to ganger i året.

Medlemmer uten fagforeningsrettigheter:
Medlemmer som i henhold til tabellen ovenfor skal betale minstekontingenten på kr 94 per måned, mottar kontingentfaktura to ganger i året sammen med eventuell grunnforsikringspremie.

Pensjonistmedlemmer
Medlemmer med 100 prosent AFP-/alders- og uførepensjon blir fakturert en gang i året, kontingent for 2017 er totalt kr 528. Forsikringspremien for disse medlemmene blir sendt på egen faktura.

Studentmedlemmer
Studentmedlemmer uten jobb ved siden av studiene har gratis medlemskap. Har man imidlertid en bistilling innenfor barnehage- og utdanningssystemet og betaler ordinær kontingent av arbeidsinntekten, har man fulle rettigheter og plikter som arbeidstakermedlem.

Fagforeningsfradrag
Når du betaler fagforeningskontingent er noe av dette fradragsberettiget og reduserer grunnlaget for forskuddstrekk, les mer på skatteetaten.no.