Meld deg inn her >> 

1. Som medlem har du en tillitsvalgt på arbeidsplassen. Den tillitsvalgte er medlemmenes representant i møte med arbeidsgiver og sørger for at dine interesser blir ivaretatt.

2. Medlemskap gir større mulighet til å påvirke arbeidsforholdet ditt.

3. Det er Utdanningsforbundet som sitter ved forhandlingsbordet når dine lønns- og arbeidsvilkår skal sikres. Som medlem er du med på å legge kraft bak kravet om likeverdige og gode arbeidsvilkår.

4. Du får råd og hjelp, om nødvendig fra jurist, i saker som angår arbeidsforholdet ditt.

5. Du får anledning til å bli med og bygge et engasjerende, sosialt og faglig felleskap.

6. Utdanningsforbundet organiserer pedagogisk personale på hele utdanningsfeltet. Dette fellesskapet er vår styrke.

7. Du blir del av et engasjerende felleskap som jobber for å gjøre barnehagen og skolen bedre. Utdanningsforbundet er en sentral premissleverandør i utdanningspolitikken, både lokalt og nasjonalt.

8. Du får medlemsbladet Utdanning hver 14. dag. I tillegg får du et abonnement på ett av våre fagtidsskrifter.

9. Du får mulighet til faglig utvikling gjennom ulike stipendordninger og spennende kurs og konferanser.

10. Du får tilgang på noen av markedets mest gunstige forsikringer og andre medlemstilbud.

  

Bli en del av fellesskapet. Meld deg inn her >>

Landets nest største fagforening

Med over 170.000 medlemmer er Utdanningsforbundet landets suverent største fagforening for pedagoger, og den nest største fagforeningen i Norge. Vi organiserer lærere og ledere i skole, barnehage og voksenopplæring, lærerstudenter, lærerutdannere og ansatte i pedagogisk støttesystem.

For å bli medlem av Utdanningsforbundet må du oppfylle minst ett av Utdanningsforbundets medlemskriterier. Medlemskapet trer tidligst i kraft fra den datoen vi mottar innmeldingen, eventuelt fra den datoen som er påført skjemaet dersom den er satt fram i tid.

Velkommen som medlem hos oss!

Innmelding per post/faks