Konferansesenteret er tegnet av Element Arkitekter og inneholder delbar møtesal, stor lobby og cafè – som sammen eller hver for seg kan dekke ulike formål. Bygget har vunnet og blitt nominert til flere priser.

Dette skal være et hus for alle medlemmer i Utdanningsforbundet, fra barnehage, skole, høyere utdanning og andre områder.

Ansvar for fremtiden
Miljø og bærekraftig utvikling sto sentralt i arbeidet med det nye konferansesenteret, som ble åpnet i august 2009.

Resultatet er blitt et lavenergihus med innovative løsninger. Solvarme fra de store glassflatene i den sydvestvendte fasaden ledes ned i ti energibrønner. Via varmepumpe hentes energien opp igjen for oppvarming av bygget om vinteren. Innovativ teknologi og gjennomtenkt materialbruk gjør at konferansesenteret i fremtiden kan bli et energinøytralt eller svakt energipositivt bygg.