Alle som jobber med utdanning bidrar til å forme morgendagens samfunn. Det gir muligheter og det gir ansvar.
  
Utdanningsforbundets første klima- og miljøhandlingsplan  ble vedtatt i januar 2011.

Her er den nyeste planen: Handlingsplan for Utdanningsforbundets arbeid med klima og ytre miljø 2014-2015.
 
I 2012 ble Utdanningsforbundets klimapris opprettet. Vedtektene til klimaprisen finner du her, og mer informasjon om prisen finnes lenger ned på siden.
 
Se også vårt temanotat Utdanning for bærekraftig utvikling.

Unios representantskap vedtok i desember 2015 Unios klimapolitikk.