world teachers day

world teachers day

Verdens lærerdag markeres årlig for å feire lærerens unike rolle, som bidrar til at kvalitetsundervisning kan gis på alle nivå. Dagen setter fokus på lærere og lærereorganisasjonene og gir dem anledning til å få offentlig oppmerksomhet rundt sine oppgaver og sitt ansvar.


Verdens lærerdag ble innstiftet i 1994 av UNESCO som en påminnelse om Rekommandasjonen om lærernes status. Denne rekommandasjonen ble vedtatt så tidlig som 5. oktober 1966 av UNESCO og ILO, FNs særorganisasjon for arbeidslivet.