Banner for Global Campaign for Education

Banner for Global Campaign for Education

Alliansen mener at utdanning er en menneskerett og nøkkelen til bekjempelse av fattigdom. Målet er å få slutt på krisen i verdens utdanningssektor, blant annet ved å holde alle regjeringer ansvarlig for deres løfter om å gi alle jenter, gutter, kvinner og menn en gratis, offentlig utdannelse av god kvalitet.

I Norge står Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund, Redd Barna, Plan Norge, UNICEF Norge, Den norske UNESCO-kommisjonen, SOS-Barnebyer, Atlas-alliansen, Norges Handikapforbund, SAIH, Flyktninghjelpen og Hei verden bak kampanjen.