Beregningsmodell for frikjøp av tillitsvalgte
"Beregningsmodell for frikjøp" er et hjelpemiddel for arbeidsgiverne ved innsending av faktura til Utdanningsforbundet for frikjøp av tillitsvalgte. I denne Excel-filen er det laget en oppstilling som automatisk regner ut refusjonsbeløp for frikjøp.

Registrere trekklister
Arbeidsgivere/trekkinstanser som mottar oppgjørsliste fra Utdanningsforbundet, kan registrere opplysninger om kontingent- og forsikringstrekk på web i stedet for å sende inn utfylt liste.

Viktig melding til arbeidsgivere:
Økning av makskontingenten fra 1. januar 2017