Utdanningsforbundets videreutdanningsfond
Midlene i videreutdanningsfondet skal brukes til støtte for medlemmer som ønsker å gjennomføre videreutdanning. Det blir valgt ut noen prioriterte områder hvert år som føring for hvilke videreutdanninger som kan få støtte. Du kan få inntil kr 20.000,- til støtte for din videreutdanning. Utlysning med kriterier for å søke og søknadsskjema finner du her. Årets søknadsfrist er 1. mai 2017.

Oslo Lærerinnelags fond
Kvinner i grunnskolen fra hele Norge kan få støtte til videreutdanning og pedagogisk forskning relatert til grunnskolen. Utlysning og søknadsskjema finner du her. Årets søknadsfrist er 1. mai 2017.

Skolefrontens Fond
Skolefrontens Fond har sin basis i lærernes kamp under den andre verdenskrig. Avkastningen skal nyttes til tiltak som fremmer demokratiske holdninger og verdier som toleranse, menneskeverd, selvstendighet og solidaritet. Skolefrontens Fond skal nyttes til pedagogiske tiltak som fremmer demokratiske holdninger og verdier som toleranse, menneskeverd, selvstendighet og solidaritet.

Stipend fra Skolefrontens fond
Årets frist for å søke stipend fra Skolefronten er 1. mars 2017.

Skolefrontens fond - solidaritetspris
Årets frist for å fremme kandidater til Skolefrontens solidaritetspris er 1. april 2017.