istockfoto

istockfoto

Utdanningsforbundet har et godt utbygd tillitsvalgtapparat med skolerte tillitsvalgte i alle kommuner og fylkeskommuner. Dersom du har et spørsmål eller et problem knyttet til arbeidsforholdet ditt, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med nærmeste tillitsvalgte. Du kan også ta kontakt med lokallaget/fylkeslaget i Utdanningsforbundet i hvis du trenger et umiddelbart råd. Vi vil gi deg det hvis vi ser at det er mulig uten nærmere organisasjonsmessig behandling.

Saker av utpreget juridisk karakter vil så raskt som mulig bli kanalisert oppover i organisasjonen, om nødvendig helt opp til sentralleddet. Advokatene vil da, i samråd med medlemmet og fylkeslaget, vurdere hvordan vi på best mulig måte kan hjelpe medlemmet.

Utdanningsforbundet yter ikke bistand i saker som skriver seg fra før medlemskapet.

Reglene er nedfelt i vedtektene for Utdanningsforbundet.