Forsikringsbevis

I forsikringsbeviset finner du sikkerhetsforskriftene. Disse gir informasjon om dine plikter som forsikringstaker, innholdet i avtalen, og hva som er selskapets plikter ovenfor deg forsikret.

Forskriftene beskriver hva du som kunde plikter å gjøre for å unngå skader eller redusere skadeomfang. Ved brudd på en sikkerhetsforskrift kan erstatningen reduseres, og i alvorlige tilfeller falle bort. Dette er regulert i Forsikringsavtaleloven (FAL)

Det er derfor svært viktig at du setter deg inn sikkerhetsforskriftene for hvert år.

På linkene under kan du lese de ulike produktenes sikkerhetsforskrifter.

Sikkerhetsforskrifter reiseforsikring

Sikkerhetsforskrifter innboforsikring

Utdanningsforbundets forsikringsvilkår for 2017:

Generelle vilkår
Reiseforsikring for familie
Reiseforsikring for én person               
Grunnforsikring
Ulykke 70-75 år
Barneforsikring
Livsforsikring
Uføreforsikring
Innboforsikring
Studentforsikringen
Endringer i vilkår for 2017


Logg inn på Min side for å se dine forsikringsbevis og vilkår.