Oppsigelse ved hovedforfall
Utdanningsforbundets forsikringer kan kun sies opp ved hovedforfall 31.12. Det er mulig å levere oppsigelser fram til 20. januar, men forsikringen vil da få stoppdato 31.12.2016. Våre forsikringer er kollektive og omfattes derfor ikke av regelen om én måneds oppsigelse eller fri flytterett mellom forsikringsselskapene. 

Forfallsdato
Forfallsdato for faktura mottatt i posten er 16. januar. Dersom du har Avtalegiro eller eFaktura, er forfallsdato 20. januar. Oppsigelser og endringer kan gjøres via Min side, på e-post til forsikring@udf.no eller på telefon 24142000, tast 1. Personforsikringer må sies opp skriftlig.

Endre faktura
Dersom du har sagt opp en forsikring kan tilsendt faktura fortsatt benyttes til å betale resterende forsikringer. Det er viktig at beløpet for den oppsagte forsikringen da trekkes fra. Hva den enkelte forsikring koster ser du på betalingsoversikten.