• Innboforsikringen har nå blitt enda bedre etter at vi har fjernet egenandelen. Dette er med unntak av plutselig skade på, eller tyveri av mobil, nettbrett og PC. Det er heller ingen egenandel ved sykkeltyveri hvis sykkelen er registrert i Falck, eller annet godkjent sykkelregister.
  • Reiseforsikringen har fått ubegrenset sum ved erstatning for avbestilling, reisegods og forsinkelse. Vi har også økt dekningen på enkeltgjenstander.
  • Ny bilforsikring og husforsikring
    Vi er stolte av at vi i år har lansert Utdanningsforbundets egen bilforsikring og husforsikring. Dette er forsikringer med ekstra fordeler og gode priser, kun for våre medlemmer.

    Dersom du allerede har bil- eller husforsikring hos Tryg, trenger du ikke foreta deg noe. Denne blir da automatisk overført til Utdanningsforbundets bilforsikring og husforsikring, slik at du er sikret best mulig avtale. Dette gjelder alle avtaler, unntatt om du kun har ansvarsforsikring.