Endringer på faktura
Ønsker du å gjøre endringer på din forsikringsavtale, f.eks. kjøpe flere forsikringer, skal du betale tilsendte faktura. Du vil få tilsendt en tilleggsfaktura på de nye forsikringene.

Mistet faktura?
Dersom du har mistet en faktura finner du den tilgjengelig som på Min side under Mine fakturaer.

Utdanningsforbundets kontonummer er: 1644 19 69930.

eFaktura
Vi oppfordrer alle til å benytte eFaktura på sine forsikringer. Dette er en enkel og oversiktlig måte å få regningene tilsendt på, og ordningen medfører:

  • mindre jobb ettersom du slipper å fylle ut betalingsblanketten i nettbanken 
  • at man minimerer risikoen for at brevet forsvinner i posten.

Slik oppretter du eFaktura
Du oppretter eFaktura i nettbanken selv når du betaler tilsendte faktura. De fleste banker spør om du vil opprette eFaktura etter betalingsbekreftelsen. eFaktura-referansen er ditt medlemsnummer, åtte siffer. Dersom medlemsnummeret ditt ikke har åtte siffer, legger du inn nuller i forkant av nummeret. Eksempel: 00012345.
 

AvtaleGiro
Når du betaler en regning i nettbanken din til en som tilbyr AvtaleGiro vil du få spørsmål om du vil betale med AvtaleGiro neste gang. Det er mange fordeler med AvtaleGiro, og spesielt for deg som er ute på lengre reiser, vil betalingen gå automatisk og du slipper å bekymre deg for purringer. Med AvtaleGiro:

  • slipper du å registrere betalingen og tenke på forfallsdato
  • er det ingen utfylling av KID-nummer og annen betalingsinformasjon
  • unngår du purringer da betalingen skjer automatisk og innen forfallsdato
  • har du alltid oversikt over aktive AvtaleGiroer i nettbanken, noe som gir kontroll over fremtidige utgifter.

Endre beløpsgrense i nettbanken
NB! Det er prisendringer for noen forsikringer for 2017. Du må derfor endre maks beløpsgrense i nettbanken om du har Avtalegiro. Dette er viktig å gjøre for å unngå at betalingen stopper opp pga. for lavt beløp, som igjen vil føre til at du får tilsendt purring.  

Frist for oppsigelse
Forsikringer gjennom Utdanningsforbundet har oppsigelsesdato ved hoveforfall 31. desember. 

I henhold til forsikringsavtaleloven er vi pliktig til å holde deg forsikret i etterkant av hovedforfall, og vi må alltid ha beskjed om du ønsker å si opp en forsikring. Lar du være å betale mottatt faktura fordi du ønsker å si opp en forsikring, må du gi oss beskjed om dette. Ler mer om oppsigelse.