Et alternativ til oppsigelse kan være at du som overtallig blir omplassert til andre ledige stillinger: Arbeidsgiveren må undersøke om det finnes «annet passende arbeid» som du kan ta. I så fall må du få tilbud om dette før du eventuelt sies opp. Du har begrensede muligheter til å takke nei til et slikt tilbud, men du har rett til en jobb med samme «grunnpreg» som den opprinnelige stillingen.

Også hvis du blir omplassert av andre årsaker enn innskrenkninger, gjelder kravet om at jobben må ha det samme «grunnpreget». Hvis stillingen er helt annerledes, kan det ha skjedd en usaklig «endringsoppsigelse» - det vil si at jobben er så ulik den opprinnelige at det i realiteten handler om en oppsigelse.

Arbeidsgiveren har et stykke på vei styringsrett når det gjelder å avgjøre hvilken stilling ansatte kan omplasseres til. Men denne retten er begrenset av mer allmenne saklighetsnormer. Arbeidsgiveren må ha et forsvarlig grunnlag for avgjørelsen som ikke må være vilkårlig eller basert på utenforliggende hensyn.