Arbeidsgiver skal sørge for at du avvikler full ferie, noe annet er lovstridig og kan medføre erstatningsplikt.

Arbeidsgiver skal drøfte tidspunkt for ferien med deg i god tid før den skal avvikles. Hvis dere ikke blir enige, har arbeidsgiver siste ord i saken - med unntak av ferieuken for arbeidstakere over 60 år. Når den skal avvikles, bestemmer arbeidstakeren selv. Du kan uansett kreve å få avvikle tre uker sammenhengende ferie i løpet av hovedferieperioden 1. juni - 30. september. Du kan som hovedregel kreve å få vite når du skal ta ferie senest to måneder på forhånd.