Fylkeslaget tar ved behov kontakt med en av juristene/advokatene i Utdanningsforbundet sentralt, slik at vi kan avklare hvem som skal være med deg i et drøftingsmøte, der dine synspunkter på en eventuell oppsigelse vil kunne komme frem.

Hvis du mottar en oppsigelse, skal denne inneholde opplysninger om dine rettigheter, herunder rett til å kreve forhandlinger og reise søksmål for å få kjent oppsigelsen ugyldig og/eller kreve erstatning. Du må forholde deg til de fristene som er opplyst i brevet. Du må snarest, og i god tid før forhandlingsfristen går ut, ta kontakt med fylkeslaget, som igjen kontakter sentralleddet om nødvendig.

Dersom forhandlingene ikke fører til enighet mellom deg og din arbeidsgiver, kan du reise søksmål mot arbeidsgiver. Utdanningsforbundet sentralt vil i løpet av søksmålsfristen, som er opplyst i oppsigelsesbrevet, ta stilling til om vi skal anbefale deg å få oppsigelsen prøvd for domstolen. Anbefaler vi deg søksmål, vil du kunne få gratis advokathjelp fra Utdanningsforbundet.