I tillegg har vi større og mindre medlemsgrupper som er ansatte i pp-tjenesten og administrasjonen i fylkeskommunen eller kommunen. Totalt har Utdanningsforbundet over 8000 medlemmer innenfor tariffområdet Oslo kommune.

Utdanningsforbundet forhandler gjennom hovedorganisasjonen Unio i Oslo kommune. Aina Skjefstad Andersen, leder i Utdanningsforbundet Oslo, er forhandlingsleder i Unio Oslo kommune.