Avtalen ble inngått 9. september 2014.

Den slår fast at lærerne ikke kan pålegges mer bunden tid enn de har vært pålagt i forrige periodes avtale, men legger opp til lokale forhandlinger om tilstedeværelse på den enkelte skole. Dette betyr at lærerne kan være mer til stede på skolen enn minimumskravet dersom de ønsker dette. Hvis skoleledelsen og lærerne ikke er enige, sendes saken inn til partene på kommune- og fylkesnivå. Hvis heller ikke de blir enige, gjelder minimumskravet til tilstedeværelse.

Andre viktige elementer i den nye avtalen er:

  • Lærerne har fått gjennomslag for å opprettholde forrige avtales overtidsregler.
  • Lærerne har fått den femte ferieuken på samme måte som andre arbeidstakere; det innebærer blant annet at lærerne nå også har krav på å få disse dagene erstattet ved sykdom.
  • Tidsressurspotten skal gå til lærere, ikke administrativt personell.
  • Lærere som i dag underviser i fengslene får beholde risikotillegget sitt, men det bakes inn i lønnen.
  • Musikk- og kulturskolen har beholdt gammel ordning.
  • Det skal fremdeles gis uttelling for videreutdanning i andre undervisningsrelaterte fag hvis disse anses som relevante, selv om de ikke er med i lærerplanen i lærerens skoleslag.
  • I tillegg sikrer avtalen nyutdannede lærere redusert undervisningstid det første skoleåret, ikke i to år som i den opprinnelige skissen.
  • Dessverre beholdes ikke seniortiltakene for 55- og 56-åringene født etter 1962, men 57-åringene får redusert undervisningstid som før, og reduksjonen er økt fra 5,8 til 6 prosent.