De største medlemsgruppene er lærere, skoleledere, barnehagelærere og styrere. I tillegg har vi medlemsgrupper som er ansatt i PP-tjenesten og i administrasjonen i fylkeskommunene og kommunene. 

Utdanningsforbundet forhandler gjennom hovedorganisasjonen Unio i KS-området. Flere detaljer om forhandlingene og forhandlingsutvalget for 2015 finner du her. 

Særavtaler
I KS er det inngått en rekke sentrale generelle særavtaler og sentrale forbundsvise særavtaler som berører tilsettingsforholdet (se lenker under). Avtalene regulerer blant annet arbeidstid i barnehage og skole.

KS Bedrift
KS Bedrift er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for bedrifter i det offentlige markedet. Medlemmer i KS Bedrift er blant annet interkommunale PP-tjenester og opplæringskontor, barnehager, private skoler, barnevernsinstitusjoner og voksenopplæring. Se listen over bedrifter som inngår i KS Bedrift nederst i hovedtariffavtalen for KS Bedrift (se lenke under).