Oppdatert 19.05.2016
- Regjeringen ofrer de enslige alderspensjonistene

- Vi beklager at regjeringen ofrer de enslige alderspensjonistene i årets trygdeoppgjør, sier Unios forhandlingsleder Erik Orskaug etter at trygdedrøftingen ble avsluttet i dag.

Utdanningsforbundet forhandler i trygdeoppgjøret via Unio. For Utdanningsforbundet stiller leder av pensjonistrådet, Bjørn L. Vaaland, mens sjeføkonom Erik Orskaug stiller for Unio.

Les sak om trygdedrøftelsene fra Utdanningsnytt her

Regjeringen hadde bestemt seg før drøftingene startet. De har gjennom statsbudsjettet prioritert pengene på en økning i grunnpensjonen for gifte og samboende. Når disse får en økning i grunnpensjonen fra 0,85G til 0,90G fra 1. september blir resultatet på årsbasis et lavere realinntektstap enn for de enslige alderspensjonistene.

- Med regjeringens opplegg vil enslige alderspensjonister få en realinntektsnedgang på 1,1 prosent i år, mens gifte og samboende vil få om lag det halve tapet. Det blir andre år på rad at alderspensjonistene får realinntektstap, sier Erik Orskaug.

Unio krever i en protokolltilførsel at regjeringen legger fram en sak for Stortinget om reguleringsprinsippene for løpende pensjoner. Her står det at formålet med en slik gjennomgang må være å følge opp Stortingets opprinnelige intensjoner om å sikre alderspensjonistene en realinntektsutvikling framover lik gjennomsnittet av pris- og lønnsutviklingen.

- Unio mener at dette kan gjennomføres ved å supplere dagens reguleringsprinsipper med sikringsmekanismer eller tiltak som kompenserer i tider der reallønnsveksten er svært lav, sier Orskaug.

Les Unios protokolltilførsel her

Les Unios notat om Trygdedrøftelsene her


Fra starten av drøftelsene 18.05.2016
– Taper 3300 kroner i trygdeoppgjøret

For andre året på rad får pensjonister en realinntektsnedgang. I år kan nedgangen bli på 1,1 prosent. I fjor var nedgangen på 0,4 prosent. En pensjonist med offentlig tjenestepensjon taper 3300 kroner.

– Det kan vi ikke godta, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Unio krever i forhandlingene kompensasjon for faktisk nedgang i fjor og forventet nedgang i år.

– Hvis vi ikke krever samme inntektsvekst for pensjonistene som for lønnstakerne i år, vil underreguleringen gi pensjonistene en nedgang i kjøpekraften på hele 1,1 prosent. Det tilsvarer 3300 kroner for en med offentlig tjenestepensjon, sier Ragnhild Lied.

Ønsker en annen ordning
Reguleringen av pensjonene følger lønnsveksten med et fratrekk på 0,75 prosent. I perioder med svak eller negativ reallønnsvekst for lønnstakerne rammes pensjonistene spesielt hardt.

– Det strider mot Stortingets intensjoner om at pensjonistene skulle ha halvparten av den reallønnsveksten lønnstakerne har, sier sjeføkonom Erik Orskaug.

Han er Unios forhandlingsleder i trygdedrøftingene.

– Vi mener at dagens reguleringsprinsipper for alderspensjonene må suppleres med tiltak som minst sikrer pensjonistene mot nedgang i realinntekt i år der lønnstakerne har svak, men positiv reallønnsutvikling, og minst sikrer lik realinntektsvekst med lønnstakerne i år der disse har reallønnsnedgang, sier Erik Orskaug.

I morgen gir staten tilbakemelding på dagens krav. Denne saken vil da bli oppdatert fra toppen slik at du kan følge utviklingen og få med deg det endelige resultatet.

Les hele kravet her

Se mer om pensjonister i Utdanningsforbundet her