Utdanningsforbundet har i lengre tid forhandlet med Skagerak International School om opprettelse av standard tariffavtale. Siden det ikke kom noe aksept for vårt krav innen fristen som var satt, har Utdanningsforbundet varslet Riksmekleren om plassoppsigelse for 36 medlemmer ved skolen.

Plassoppsigelse er standard fremgangsmåte i forkant av en mekling, og gjør at det er mulig å ta ut medlemmene ved skolen i en streik dersom mekling ikke fører fram.

Meklingen er satt til onsdag 22. mars med frist for å komme til enighet før midnatt. Skjer ikke dette, vil det være streik ved skolen fra og med torsdag 23. mars.