KS-OMRÅDET
Utdanningsforbundet er i streik i kommunal sektor fra 1. juli 2014.

Forhandlingene startet 3. april. Det ble brudd mellom partene 30. april, og oppgjøret gikk til mekling. Partene kom til enighet etter mekling på overtid 26. mai. Resultatet gikk til uravstemning. 67 prosent av medlemmene, det vil si over to tredjedel, stemte. 73 prosent stemte nei til tariffavtalen, 27 prosent stemte ja. Dermed gikk Utdanningsforbundet ut i streik, og startet med å ta ut 33 lærere i Bergen fra 1. juli.

Alt om streiken

Lønnsoppgjøret 2014 
Forhandlingene startet 7. april og ble brutt 30. april. 26. mai ble partene enige om et meklingsresultat. 

Meklerens møtebok (protokoll, 26.5.14)

Unio stat krav I (7.4.14)

OSLO KOMMUNE
Forhandlingene startet 8. april og ble brutt 30. april. Partene ble enige om et meklingresultat 27. mai.
Forhandlingene startet 11. juni, og partene kom til enighet 13. juni og 14. august.
 
Protokollen (13.6.14)
Protokoll for Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten (14.8.14)

PBL
Forhandlingene startet 16. juni. Forhandlingene ble brutt 18. juni, og oppgjøret gikk til mekling. Meklingdato er satt til 18. og 19 september.

Vårt krav 1 (16.6.14) 
PBLs tilbud (16.6.14)   

KA
Forhandlingene i KA startet 19. juni, og 20. juni kom partene til enighet.
 
  
FUS
Forhandlingsdato ikke fastsatt.