Hvis du har spesifikke spørsmål om din lønn eller forhold på din arbeidsplass, bør du kontakte tillitsvalgte på arbeidsplassen eller lokallaget i den kommunen du jobber i.
Ditt lokallag finner du ved å søke her.

Har du generelle spørsmål i forbindelse med lønnsoppgjør, lønn eller arbeidsvilkår på din arbeidsplass eller kommune, kan du også ta kontakt med lokallaget eller fylkeslaget i det fylket du jobber i.
Ditt fylkeslag finner du ved å søke her.

Hvis du har helt generelle spørsmål i forbindelse med tariffavtaler, kan du kontakte Utdanningsforbundet sentralt ved å ringe 908 55 013.
Våre åpningstider er: Mandag, tirsdag og torsdag kl. 12.00 – 15.30.

Du kan også sende inn ditt spørsmål elektronisk på denne nettsiden
Send inn ditt spørsmål her:

Ditt fylkeslag:
Navn:
Medlemsnummer:
Adresse:
Postnummer:
Poststed:
Telefon:
E-post:
Arbeidsplass:
Spørsmål: