Utdanningsforbundet er enig i at yrkestitlene sivilingeniør (siv. ing.) og siviløkonom (siv. øk.) fortsatt skal være beskyttede titler. Vi støtter derfor forslaget til forskriftsbestemmelse om at institusjoner med rett til å tildele henholdsvis mastergrad i teknologiske og mastergrad i økonomiske og administrative fag med korrekt fagsammensetning, kan anvende disse yrkestitlene som tilleggstittel på utstedt vitnemål.

Utdanningsforbundet vil understreke at det er behov for en nærmere utredning og opprydding i forbindelse med titler for læreryrket, og ber om at Kunnskapsdepartementet setter ned et utvalg for å utrede dette nærmere. Utdanningsforbundet ønsker å være representert i et slikt utvalg.

Spørsmål knyttet til bruk av titler i læreryrket er blant annet aktualisert ved at det har dukket opp som en utfordring i forbindelse med arbeidet med rammeplaner for trinn 8–13 i grunnopplæringen.  I tillegg har Utdanningsforbundet nylig besvart en henvendelse fra Stortingets utredningsseksjon med spørsmål om lærertittelen i Norge er en beskyttet tittel eller ikke. Vårt brev til utredningsseksjonen med vedlegg er vedlagt denne høringsuttalelsen. I brevet konkluderer vi med at det ikke kan fastslås klart at lærer (og dermed også adjunkt og lektor) er beskyttede titler. Utdanningsforbundet mener at titlene lærer, adjunkt og lektor må være beskyttede titler.

Last ned hele høringsuttalelsen fra lenken i høyre marg.