Hva motiverer elever og hva får dem til å prestere? Jan Blomgren ved Göteborgs universitet har spurt 200 elever på 9. trinn i arbeidet med sin doktorgradsavhandling «Den svårfångade motivationen. Elever i en digitaliserad lärmiljö». 

Blomgren har ikke rangert svarene, men funnet noen tydelig mønstre: 

– På ulike måter sier elevene at det viktigste er variasjon i undervisningen, en tett og nær relasjon med læreren, at oppgavene oppleves som meningsfulle og at de har et visst spillerom for sine egne valg, beslutninger og personlige mål, sier Blomgren til Utdanningsforbundet.

Relasjonen til læreren
Blomgren skulle i utgangspunktet undersøke betydningen av at hver elev hadde sin egen datamaskin.

– Digitale ressurser er viktig og hjelper dem, men ingenting kan erstatte den personlige samtalen med læreren. De trenger tett kontakt, og læreren må komme bort til elevenes arbeidsplass, sier Blomberg.

Han ble overrasket over at elevene snakket med en slik voldsom kraft om betydningen av en tett og nær relasjon med læreren.

– De legger utrolig stor vekt på det menneskelige møtet – det som ikke er så lett å måle, men som spiller utrolig stor rolle for at de skal få gode karakterer eller resultater senere.

Behov for flere lærere
Utdanningsforbundets 1. nestleder, Terje Skyvulstad er på ingen måte overrasket over hvor stor betydning elevene legger i relasjonen til læreren. Han mener dette understreker behovet for en minstenorm for lærertetthet:

– En lærer må få snakket ordentlig med sine elever og ha tid til å følge dem opp på en god måte. For å få til det, må det gå en grense for hvor mange elever hun skal ha ansvar for, sier Skyvulstad og fortsetter:

– Vi må ha en minstenorm for lærertetthet, slik at vi får satt en stopp for de store klassene. 

Konstruktiv kritikk
Blomgren mener alle elever burde få mulighet til å ha en avslutningssamtale før de forlater ungdomsskolen, fordi de har så mye klokt å si om sine erfaringer. I hans avhandling fremmer de både kritikk i form av misnøye og konstruktiv kritikk om hva de ønsker seg. 

– De ønsker å ta ansvar selv. De blir frustrert når det blir umulig fordi de plutselig drukner i oppgaver fordi lærerne ikke har samkjørt seg og planlagt godt nok, sier han.  

Når elevene skulle beskrive den virkelig gode læreren var de opptatt av at læreren både må være faglig sterk og ha sosial kompetanse og vise følelser og engasjement.