Regjeringen vil den lage et nytt håndverksfag som er relevant for arbeidslivet, skriver Klassekampen 22. desember. 

Henter fram verktøyene (klassekampen.no 22. desember 2016)

Skal revidere læreplanen
Stort behov for fagarbeidere, høyt frafall og elever som er lei teoretisk undervisning har skapt en politisk enighet om at det trengs mer praktisk arbeid i skolen, ifølge avisen.

Utviklingen har imidlertid gått i motsatt retning, og kunst- og håndverksfaget er i stor grad blitt et estetisk fag.

Neste år starter revidering av læreplanen for kunst og håndverk. Regjeringen fått flertall for at det skal vurderes å dele kunst og håndverk i to separate fag, skriver Klassekampen.

Mangler ressurser og lærerkompetanse
Dette vil innebære at ungdomsskoleelevene velger mellom et fag med fokus på kunst og estetikk eller et håndverksfag med arbeidsoppgaver som trearbeid, tømring, elektronikk og konstruksjon. Utdanningsforbundet mener en deling av faget ikke vil løse hovedproblemene.

– Vi frykter at en slik endring vil gjøre at skoleeier av økonomiske grunner velger å satse på et «billig» teoretisk fag og nedprioriterer det som vil bli et kostnadskrevende håndverksfag, sier Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet, til Klassekampen.

Han er enig med ministeren i at dagens kunst- og håndverksfag har blitt for teoretisk. Han mener imidlertid at viktigere enn å starte en diskusjon om å dele faget, er det å få på plass både lærerkompetanse og ressurser. 

– Hovedproblemet er at det er for få ressurser til å kjøpe inn verktøy og materialer og at verksteder legges ned på grunn av ressursmangel. Det er for store grupper og for få kvalifiserte lærere til å undervise. Statusen til de praktisk-estetiske fagene trenger å løftes, sier Handal til avisen.

Lavest andel kvalifiserte lærere
Kunst og håndverk er blant fagene med lavest andel kvalifiserte lærere i skolen. Bare én av tre lærere i faget under 30 år har studiepoeng i faget, viser en undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå fra 2014.