*På grunn av tekniske problemer har vi dessverre ikke del 1 av debatten i opptak. Det vil si at det ikke er opptak av debatten fram til og med Thomas Dahl. Se kjøreplan nederst på siden.

Se opptak av debatten om lærerrollen, del 2

Tema i debattmøtet vil blant annet være profesjonsfelleskap og profesjonalisering innenfra – hvordan støtter vi lærerne? Et annet viktig tema er profesjonsutvikling og profesjonalisering ovenfra – hvordan kan nasjonale/lokale skolemyndigheter og skoleledere bidra til å styrke, støtte og utvikle lærerfellesskapet?

Professor ved NTNU og leder av ekspertutvalget om lærerrollen, Thomas Dahl, presenterer rapportens anbefalinger. Statsråd Torbjørn Røe Isaksen, avdelingsdirektør for KS Utdanning, Erling L. Barlindhaug og leder av Utdanningsforbundet, Steffen Handal, skal snakke om hvordan styrke, støtte og utvikle profesjonsfellesskapet - sett fra sitt ståsted.

Sølvi Lillejord, direktør for Kunnskapssenter for utdanning, Inger Lysa, rådmann i Kragerø, Kathinka Blichfeldt, rektor på Borgen ungdomsskole og Cecilie Perez, lærer i Moss kommune er alle invitert til å kommentere innleggene.

Hilde Hummelvoll, tidligere programleder i NRK og nå lærer, er møteleder.

KS og Utdanningsforbundet i fylkene oppfordres til å legge til rette for den lokale dialogen om lærerrollen.

Her kan du laste ned debatthefte om lærerollen (pdf)

Om du ikke har meldt deg på eller ikke har du ikke mulighet til å være i Lærernes hus i kveld - så blir møtet streamet.