Ragnhild Lied mener tidlig innsats og satsing på lærerressurser er viktig både for god spesialundervisning og for å unngå mer spesialundervisning.

Ragnhild Lied mener tidlig innsats og satsing på lærerressurser er viktig både for god spesialundervisning og for å unngå mer spesialundervisning.

VG skriver mandag at 52.000 elever har fått enkeltvedtak om spesialundervisning dette skoleåret. Det er 15.000 flere enn for fem år siden, og over åtte prosent av totalt antall elever i grunnskolen.

Tallene er hentet fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI).

- Disse tallene bør få mange til å sperre opp øynene. Det er en bekymringsfull utvikling, sier Ragnhild Lied, nestleder i Utdanningsforbundet.

Ufaglærte
Hun reagerer særlig på at spesialundervisningen stadig oftere utføres av ufaglærte assistenter.

- Det sier seg selv at det er uholdbart. Elever som trenger spesialundervisning, trenger lærere med relevant pedagogisk kompetanse, sier Lied.

Utdanningsforbundet mener tre ting må gjøres:

  • Tidlig innsats – da må ventetiden ned i PP-tjenesten.
  • Sørge for lærere med relevant kompetanse i spesialundervisningen.
  • Sørge for tilstrekkelige lærerressurser i ordinær undervisning.

- Tidlig innsats og lærere med relevant kompetanse er helt grunnleggende for god kvalitet i spesialundervisningen, mens tilstrekkelige lærerressurser kan redusere behovet for spesialundervisning. Derfor venter vi utålmodig på en minstenorm for lærertetthet, som regjeringen har lovet skal komme, sier Lied.