Mimi Bjerkestrand: - Alvolrig og uansvarlig med kutt i barnehage og skole!

Mimi Bjerkestrand: - Alvolrig og uansvarlig med kutt i barnehage og skole!

Dette er fjerde året på rad at skolen er budsjettaper i kommunebudsjettene, viser undersøkelsen som Norgesbarometeret har gjennomført for Utdanningsforbundet.

- Dette vil svekke kvaliteten på elevenes opplæring. Elevene har rett til de antall timer i fagene som er fastsatt. Vi hører stadig historier om skoletimer helt uten lærer, eller at elevene har tilsyn og skal jobbe på egen hånd. Hvis dette skjer i stort omfang, er det svært alvorlig, sier Mimi Bjerkestrand til Dagbladet. 

Dagbladet: En av fem kommuner kutter i barnehage

Skolen: Redusert lærertetthet og mindre vikarbruk
For skolen varsler rundt en av fire kommuner at de vil redusere lærertettheten og bruke mindre på vikarer. Dette vil dramatisk svekke sjansene til en god oppfølging av hver enkelt elev. Elevene med behov for tett oppfølging rammes hardest.

- Dessverre får vi igjen bekreftet at mange kommuner ikke følger opp ambisjonene om å satse på skolen som gis fra regjeringen og Stortinget. Det trengs tydelig nasjonal styring for å unngå kutt som rammer elevene, sier Bjerkestrand.

Kuttene bekrefter også behovet for en minstenorm for lærertetthet på den enkelte skole. Regjeringen har tidligere varslet at en slik norm er på vei. Skole-Norge venter.

Barnehagen: - Troverdighetsproblem
Også i barnehagen er det vikarbruken det går ut over. En av fire kommuner varsler at man vil redusere vikarbruken i barnehagene.

- Vi har lagt oss på en minimumsbemanning i norske barnehager, og har ingenting å gå på. Dette er også en av sektorene som har høyest sykefravær, sier Mimi Bjerkestrand til Dagbladet.

Fra 1. januar overtok kommunene ansvaret for finansiering av barnehagen. Utdanningsforbundet slår fast at rundt en av fem kommuner vil kutte i barnehagen etter skiftet til rammefinansiering, mens kunnskapsminister Kristin Halvorsen har lovet å satse på kvalitet framover. Satsingen på kvalitet er det også bred rikspolitisk enighet om.

- Kuttene er uansvarlige og betyr et dårligere tilbud til barna i barnehagen. Jeg mener man kan gå så langt og si at hvis vi ikke sikrer økonomien til å drive gode barnehager, så har både regjeringen og kommunene et troverdighetsproblem, sier lederen i Utdanningsforbundet.