Musikk- og kulturskolen er et frivillig tilbud der elevene betaler en egenandel. I opplæringslova §13-6 er det slått fast alle kommuner, alene eller sammen med andre kommuner, skal ha et musikk- og kulturskoletilbud til barn og unge, organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet ellers. Omfanget av og kvaliteten på musikk- og kulturskoletilbudet er overlatt til det kommunale selvstyret.

Norsk Kulturskoleråd er en samarbeids-, interesse- og utviklingsorganisasjon for kommuner med kommunale kulturskoler. Organisasjonen samarbeider med sentrale myndigheter og har ansvaret for nasjonale utviklingsprosjekter. Norsk Kulturskoleråd arrangerer faglige kurs for musikk- og kulturskolelærere.