Foto: Ole Walter Jacobsen

Foto: Ole Walter Jacobsen

Skolens ansatte må tørre å snakke med mobberne. Det er det viktigste enkelttiltaket mot mobbing svarer 53 prosent av de spurte i VG/InFacts store spørreundersøkelse om mobbing.

Utdanningsforbundet mener mange lærere opplever at samtaler om mobbing er vanskelig. – Men det er en stor bevissthet om at lærere og andre voksne på skolen tar dette ansvaret, sier leder i Utdanningsforbundet, Mimi Bjerkestrand, til VG, onsdag.

Her kan du lese artikkelen i VG.

I tillegg til dialog med mobberne som tiltak, svarer 16 prosent at mobberen må bytte skole og 13 prosent at mobbesaken må varsles til politi eller barnevern. 6 prosent mener skolen må kreve at mobbere sitter igjen på skolen bl.a. for å hindre dem i å mobbe medelever på skoleveien.

Alle har ansvar
– Jeg er glad for at de fleste foretrekker dialog, sier Mimi Bjerkestrand. Og hun fortsetter: Alle involverte i skolen har et ansvar; både skoleledere, lærere, elever og foreldre. Og det nytter ikke å gripe inn sporadisk, arbeid mot mobbing må ha et kontinuerlig fokus.

Bjerkestrand støtter ikke bytting av skole for mobber- eller mobbeoffer. Hun mener det er et nederlag for dem som er involvert, og må bare unntaksvis benyttes.

Om undersøkelsen
Undersøkelsen er utført av InFacts på oppdrag fra VG der 1600 personer over
15 år fra hele landet er intervjuet.

Utdanningsforbundets nettside om mobbing
Her kan du lese mer om denne og andre undersøkelser.