Haldis Holst mener det er viktig med tettere oppfølging av elevene. Foto: Eli Kristine Korsmo

Haldis Holst mener det er viktig med tettere oppfølging av elevene. Foto: Eli Kristine Korsmo

- Vi tror at tett oppfølging faktisk betyr noe. Det er viktig at elevene blir sett og fanget opp fort i en læringssituasjon. Da slipper de å sitte der og kjede seg fordi de ikke skjønner noe. Å ha flere lærere som kan se elevene er viktig, sier 1. nestleder Haldis Holst i Utdanningsforbundet til Bergens Tidende.

Avisen har undersøkt med Kunnskapsdepartementet hvordan de ulike forslagene til en ny norm for lærertetthet vil slå ut for bergensskolene. De kom fram til at Bergen kan ende opp med null nye lærere. Kunnskapsdepartementet har sendt ulike modeller på høring. En stiller krav til antall lærere på hver skole, mens en annen stiller krav til gjennomsnittlig lærertetthet i kommunen.

Skolen må vurdere
Holst understreker at det ikke er snakk om å regulere hvor store klasser skolene skal ha.

- Man kan få inntrykk av at dette skal regulere gruppestørrelsen i undervisningen, men det skal det ikke. Dette er en bestemmelse som sier noe om minimum antall lærere skolen skal disponere til undervisningsarbeid. Skolen må selv vurdere hva som gir best forhold for elevene, sier hun til avisen.

Skeptiske til norm
Både tidligere skolebyråd i Bergen, Filip Rygg, og KS er negative til at det skal komme krav om lærertetthet, ifølge BT. De frykter forslaget vil føre til økt statlig detaljstyring av kommunene. Professor i pedagogikk, Thomas Nordahl, viser til at det å redusere klassestørrelse er et tiltak som har begrenset effekt på elevers læring.

- Forskningen strides om hvor stor effekt gruppestørrelse har på læring. Men det er vanskelig å måle effekten. Det er ikke opplagt at alle lærer bedre hvis gruppen er mindre, men en ser at de svakeste elevene og de yngste profitterer på mindre grupper. Det å få tettere oppfølging av lærer kan også forebygge frafall i skolen, mener Holst.

Les begge sakene i Bergens Tidende ved å følge lenkene i høyremargen.