Det var to spørsmål på utdanningsfeltet i Stortingets muntlige spørretime onsdag.

Muntlig spørretime 12. januar - referat

Kompetansekrav for lærere på barnetrinnet
Elisabeth Aspaker (H) spurte kunnskapsminister Kristin Halvorsen om kompetansekrav til lærere på barnetrinnet, i forbindelse med høring om forslag til nye kompetansekrav for lærere.

Elisabeth Aspaker: - Er statsråden enig med Høyre i at det er like viktig at 6-åringene møter lærere med utdanning i fagene de underviser i, som at 14-åringene i 8. klasse gjør det? Vil statsråden legge fram forslag som sikrer at også lærere på barnetrinnet har utdanning i fagene de skal undervise i? var spørsmålet fra Aspaker.

Kristin Halvorsen: - Hele poenget med dette er jo at man trenger ulik kompetanse når man underviser 5- og 6-åringer, i forhold til når man underviser 14- og 15-åringer. Spørsmålet om god kjennskap til faget, som er bakgrunnen for de kompetansemålene som nå er på høring, og at de er innrettet mot ungdomsskolen, handler om at man trenger større faglige utfordringer jo lenger man kommer oppover i trinnene og på ungdomsskolen, mens den kompetanse man kanskje først og fremst trenger når man underviser 5- og 6-åringer, er å se skoledagen som en helhet.

- Man trenger å kunne veksle mellom ulike fag, og man trenger kompetanse til å målrette og motivere 5- og 6-åringer. Det handler ikke om å ikke ha kompetanse, det handler om å ha en annen kompetanse.

Statsråden svarte nei på direkte spørsmål fra Tord Lien (Frp) om det er et mål at lærerne også på barneskolen en gang i framtiden skal ha faglig og didaktisk kompetanse i fagene de underviser i. Halvorsen understreket at det blir krevende nok å rekruttere det antall lærere med formell kompetanse som beskrives i høringsforslaget.

Les hele debatten i referatet fra spørretimen

Utdanningsforbundet har akkurat levert en høringsuttalelse om forslag til nye kompetansekrav.
Vår høringsuttalelse

Mobbing - elevombud
Med bakgrunn i en konkret mobbesak fra Nordland, ble det en debatt mellom Mette Hanekamhaug (Frp) og statsråden om hvordan man kan løse slike utfordringer. Halvorsen fortalte at Universitetet i Oslo, på vegne av Kunnskapsdepartementet, ser på om det for eksempel skal opprettes en elevombudsfunksjon for å støtte foreldre og elever i saker der det er konflikter mellom lærer og elev.

Fylkesmannen skal se på den konkrete saken i Nordland.

Les hele debatten i referatet fra spørretiment