Kartleggingsprøvene i lesing fungerer ikke etter hensikten når elever blir satt til å pugge til prøvene, og resultatene brukes som et mål på kvalitet og for å rangere skoler og kommmuner.

Les også: Vurderer rapporteringsnekt

- Vi får tilbakemeldinger på at lærere blir satt til å trene opp elevene spesielt mot disse prøvene. Hva får de da kartlagt? Hensikten med å avdekke eventuelle svakheter elevene har blir da borte, sier Ragnar Gees Solheim ved Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger til forskning.no.

- Det kan virke som om ikke alle skjønner at man ikke kan måle kvalitet slik. Hvis disse resultatene brukes for å oppnå et bedre omdømme og få belønning for sitt gode arbeid med skole, er det totalt forkastelig, sier Gees Solheim.

Les hele saken på forskning.no