- For å kunne gi gode tilbakemeldinger som utvikler eleven må man vite hvem man gir tilbakemeldingen til, sier nestleder Haldis Holst i Utdanningsforbundet.

- For å kunne gi gode tilbakemeldinger som utvikler eleven må man vite hvem man gir tilbakemeldingen til, sier nestleder Haldis Holst i Utdanningsforbundet.

Leder Axel Fjeldavli i Elevorganisasjonen ønsker et system som sikrer at vurderingen elevene får er rettferdig. Derfor går organisasjonen inn for anonym retting av prøver.

– Det handler om rettferdighet for elevene. Det er hva elevene kan som skal utgjøre karakteren de får. Dessverre er det slik at det også er andre ting som avgjør hva de får av karakter, sier han.

Har gjennomført undersøkelse
Elevorganisasjonen har blant annet gjennomført en undersøkelse der 62,5 prosent av de spurte elevene svarte at de mente at «trynefaktor» var en avgjørende faktor for karakteren ved minst én av karakterene de fikk.

Nestleder Haldis Holst i Utdanningsforbundet peker på at noe av det aller viktigste i vurderingsarbeid er at det bygger på gjensidig tillit.

– Elevene må vite noe om hva de skal kunne og hva som skal til for å få karakterer, hvis det er det som er målet. Noen ganger er det en annen type vurdering enn karakterer, sier hun.

For å oppnå det er det viktig at elevene kjenner vurderingskriteriene. Eleven må få gode og klare tilbakemeldinger som gjør det mulig å forbedre seg.

- I vurderingen fra læreren må eleven forstå hvorfor han eller hun får den karakteren som læreren setter, sier Holst.

Tilbakemeldinger skal utvikle eleven
Hun synes ikke anonym retting er det beste tiltaket for rettferdig vurdering av eleven, selv om det til dels brukes i dag ved at kollegaer ofte ser gjennom prøvene dersom en lærer er usikker.

- Retting av prøver er bare en liten del av vurderingsarbeidet en lærer gjør av elever. Læreren følger elevene gjennom timer over et helt år, og man må se sammenhengen i det arbeidet elevene gjør. Da bør samme lærer rette prøven som også ser eleven i timen og som også driver undervisningen, sier hun.

For å kunne gi gode tilbakemeldinger som utvikler eleven må man vite hvem man gir tilbakemeldingen til. All vurderingsforskning tilsier at elevene ikke lærer av skriftlig tilbakemelding alene.

Mulig med lokale tiltak
Holst peker også på at det er mulig å gjennomføre lokale tiltak der det er utrygghet ved at man blir enige med elevene om at man enkelte ganger bytter på lærer som retter prøvene. Det er også mulig å lage anonymiserte prøver som læreren selv retter.

Holst mener svarene i undersøkelsen til Elevorganisasjonen er bekymringsfulle, men hun tror konklusjonen om at det er på grunn av «trynefaktoren» er for enkel.

- Man må gå inn i tallene og etterprøve hva det er man er misfornøyd med. For det er helt tydelig at her er det elever som ikke skjønner sammenhengen mellom den vurderingen de har fått og egen prestasjon, sier hun.

Hør Politisk kvarter her (klikk deg videre til politisk kvarter 20.08)