Utdanningsforbundet ønsker at lærere, elever foreldre og andre som er opptatt av kvalitet i utdanningen skal signere oppropet. Bakgrunnen for vårt enkle krav om at lærere må få være lærere er flere undersøkelser som viser at lærerne bruker mye tid på oppgaver som stjeler tid fra den faglige oppfølgingen av elevene.

Signer oppropet!

Senest i en undersøkelse Respons utførte på oppdrag fra Utdanningsforbundet i sommer kommer det fram at hele 6 av 10 lærere i løpet av de siste fem årene har fått mindre tid til en av kjerneoppgavene i skolen: Å forberede undervisningen.

Gjør andres jobb
Grunnen til at det blir mindre tid til forberedelse, er at lærerne ikke bare er lærere. Det forventes også at de skal være kontormedarbeidere, vaktmestere, renholdsarbeidere og rapportskrivere:

  • Halvparten av lærerne i barneskolen utfører vaktmester- eller rengjøringsoppgaver ukentlig. I tillegg sier 51 prosent av lærerne som ble spurt at de jevnlig må utføre oppgaver som naturlig tilhører rådgiver, sosiallærer eller skolehelsetjeneste.
  • 61 prosent av lærerne i ungdomsskolen må daglig, flere ganger i uken eller ukentlig utføre oppgaver som like gjerne kunne vært utført av kontorpersonell.
  • Halvparten av lærerne mener at skolene ikke har nok kontorpersonell til å avlaste lærerstaben med administrative oppgaver i hverdagen.
  • Skriftlig rapportering er blant de største tidstyvene. 80 prosent av lærerne bruker mer tid enn tidligere på skriftlig rapportering og dokumentasjon.

Resultatene i vår undersøkelse bekrefter langt på vei konklusjonene til det regjeringsoppnevnte Tidsbrukutvalget. I deres rapport fra 2009 slås det fast at lærere bruker for mye tid på oppgaver som andre yrkesgrupper bør ta seg av.

Rammer elevene
Siden da har likevel oppgavene blitt flere og flere for lærerne – uten at noen oppgaver har blitt tatt vekk. Det rammer elevene, sier leder i Utdanningsforbundet, Ragnhild Lied.

- Skal lærerne få gjort jobben skikkelig, kan vi ikke gjøre jobben til alle andre i tillegg. Læreren må få være lærere, og så må kommunene sørge for å få inn andre yrkesgrupper som gjør sin jobb i skolen, enten det er som vaktmester, renholder eller helsesøster. At det forventes at lærerne bruker tid på slike oppgaver fordi ingen andre gjør det, er en sløsing med ressurser som rammer elevene, sier Lied.

-Skriv under på oppropet
Via våre nettsider kan du skrive under på oppropet og på den måten hjelpe oss å overbevise politikerne om at lærerne må få være lærere. Oppropet og alle underskriftene vi samler inn vil bli overlevert til kunnskapsministeren i den nye regjeringen.

- Myndighetene har sviktet oppdraget med å fjerne tidstyver i skolen, både på nasjonalt nivå og ute i kommunene. Politikerne har snakket om å rydde opp i mange år nå, men situasjonen blir bare verre. Derfor håper vi at så mange som mulig – lærere, elever, foreldre og andre som er opptatt av kvalitet i skolen – skriver under på oppropet og bidrar til å legge ytterligere press på politikerne, sier Ragnhild Lied.

Hun er glad for at alle partiene på Stortinget, samt Rødt og Miljøpartiet De Grønne, ønsker flere yrkesgrupper inn i skolen. Likevel venter hun på en konkretisering fra partiene på hvordan de skal få kommunene til å bruke penger på dette.

- Vi vet vi ikke kan få alt på en gang, og er glad for at politikerne endelig vil bruke penger på kompetanseheving av lærerne. Men det hjelper lite med ny kompetanse hvis ikke lærerne har tid til å bruke den på elevene sine, sier Ragnhild Lied.