Haldis Holst, nestleder i Utdanningsforbundet. Foto: Utdanningsforbundet

Haldis Holst, nestleder i Utdanningsforbundet. Foto: Utdanningsforbundet

Antall dispensasjoner fra kravet i loven har økt med 180 prosent siden 2003. I løpet av sju år har antall dispensasjoner om kravet til godkjent førskolelærer-
utdanning for stilling som styrer og pedagogisk leder økt fra rundt 1350 til om lag 3800.  

– Barnehagelovens krav om at styrere og pedagogiske ledere skal ha pedagogisk kompetanse brytes altfor ofte, sier Haldis Holst, nestleder i Utdanningsforbundet.

I praksis betyr det at en tredjedel av de ansatte i barnehagen er pedagoger.

Sammenliknet med andre nordiske land ligger Norge på jumboplass når det gjelder utdannede pedagoger i barnehagen. I Norden forøvrig er andelen på omkring 50 prosent.

Undergraver kvalitetskravet
Det regjeringsoppnevnte Brustad-utvalget, som skal legge fram en plan til ny barnehagelov, må legge til rette for en opprydding i dette problemet.

– Det er meget uheldig at kvalitetskravet undergraves ved at den ene lovparagrafen sier at det skal være krav om pedagog i barnhagen, mens en annen utdyper hvordan man kan omgå dette. Det gir dobbeltsignaler, sier Holst.

Utdanningsforbundet mener at den nye loven, som bør være på plass innen Stortingsvalget i 2013, ikke skal tillate midlertidige dispensasjoner. 

– Men inntil det skjer, må det i en overgangsperiode bli en kraftig innstramming av praksis og det må stilles strengere krav til dokumentasjon til utprøvde rekrutteringstiltak, sier nestlederen.

Må få konsekvenser
Barnehager uten pedagogisk bemanning er ifølge loven ikke en barnehage, og gir dermed ikke et fullverdig pedagogisk tilbud til barna. I barnehager som heller ikke kan dokumentere rekrutteringstiltak, må dette få konsekvenser for eier.

– Barnehageforeldre som ikke får et fullstendig pedagogisk tilbud for barna sine, bør for eksempel få redusert pris. I dag er det ingen konsekvenser for barnehageeiere enten det er faglærte i barnehagen eller ikke, avslutter Holst.