Hvordan har de aller minste det i barnehagen? En ny rapport samler kunnskap om temaet.

Hvordan har de aller minste det i barnehagen? En ny rapport samler kunnskap om temaet.

Høgskolen i Oslo og Akerhus har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet utarbeidet en forskningsoversikt som presenterer eksisterende forskning knyttet til barnhagebarn i alderen 0 til 3 år. Forskningen er fra perioden 2000  til 2011.

Rapporten heter "Hva betyr livet i barnehagen for barn under tre år?".

Førskolelærere og kanskje særlig styrere vil kunne ha god nytte av denne oversikten.