Det er 12. året på rad at Barnehagedagen markeres, og den har blitt en tradisjon for mange barnehager i hele Norge. Hensikten er å vise hva barna opplever i barnehagen hver dag. Det er Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Foreldreutvalget for barnehager (FUB) som står bak.

I år hadde rekordmange barnehager, over 2000, bestilt materiell til å lage plakater med lek som tema. Mange hadde invitert foreldre, politikere og andre til et besøk til sin lokale barnehage.

I Oslo besøkte ordfører Marianne Borgen Kværnerdalen barnehage, der barna selv viste frem plakat og fortalte hva de synes er viktigst for å leke.

Lek og vennskap
- Det er viktig å gi gode vilkår for lek og vennskap, og det er ikke tilfeldig hvordan dette ivaretas i barnehagen. Jeg håper årets Barnehagedag vil gi økt forståelse for betydningen av lek og av kompetanse hos de ansatte i barnehagen, sier leder for Utdanningsforbundet, Steffen Handal.

- På mange måter varer barndommen livet ut. Derfor er det så viktig at barna gjennom lek lærer å få venner og å beholde venner, og tar med seg evnen til å skape gode relasjoner med andre videre i livet, sier Mette Nord, leder i Fagforbundet.

- Å leke er viktig for læring, i tillegg styrker leken vennskapsrelasjonene mellom barna og mellom barnet og den voksne. Leken er en forutsetning for vennskap, og vennskapet avhenger av leken. Det er derfor helt nødvendig at alle barn inkluderes i lek med andre barn, sier FUB-leder Marie Skinstad-Jansen.

Du kan ser mer om Barnehagedagen her